Beltain

Ivet se šeříkem

Za pár dní nás čeká nádherný a magický svátek Beltain – oslava lásky a plodnosti. Beltaine neboli Beltain či Beltane je starý keltský svátek lásky a plodnosti. Je jedním z nejdůležitějších svátků v Kole roku.

Slaví se v noci z 30. dubna na 1. května. Tímto svátkem začíná světlá polovina roku a po archetypu dívky v Kole roku přejímá vládu archetyp milenky.

Beltain se slaví v době, kdy je příroda již probuzená, vše je v rozpuku a kvete. Sexuální síly jsou na vrcholu. Je proto svátkem lásky, tance, zpěvu a také sexu. Beltain byl posvátnou nocí, kdy docházelo ke spojení Boha a Bohyně (Velké matky a Rohatého boha lesů).

Na Beltain se pálily ohně, aby v nich lidé spálili vše staré, co už jim neslouží a udělali tak prostor pro nové. Přes ohně se skákalo, kolem ohňů se tančilo a zpívalo. Oslavoval se život.

Vraťme tomuto svátku zpět jeho původní význam. Nepalme čarodějnice, ale oslavujme život, lásku a plodnost ve všech podobách.

Jak naši předci tento svátek slavili?

Před setměním se na začátku slavnosti zapalovali devíti druhy dřeva dva ohně. Jeden je symbolicky mužský, černý, ten zapalovali a pečovali o něj muži, a druhý je ženský, bílý, o ten pečovali ženy.
Lidé poděkovali Zemi za úrodu, plodnost, zdraví a vše dobré, co je potkalo během roku. Popřáli Zemi dostatek vláhy a přislíbili ochraňovat nejen ji, ale i všechny živé tvory, které po ní chodí. Do černého ohně pak všichni společně vhodili březovou kůru, na kterou černým inkoustem napsali, čeho se chtějí zbavit a do bílého vhodili svá přání. Nato muži černý oheň zhasili a přesouvali se k ženám k bílému ohni.

Jak se Beltainem můžeme nechat podpořit?

Mám pro vás 3 tipy na Beltainové rituály.

  • Omyjte si obličej v ranní rose, abyste posílily svou krásu. Upleťte si věneček a vplétejte do něj svá přání. Poté ho vhoďte do potoka, řeky či jezera, a požehnejte vodě.
    S Beltainem se pojí bohyně Lada. Můžete ji poprosit, aby do vašeho života přinesla lásku, vášeň a plodnost. Plodnost můžeme chápat i jako plodnost myšlenek, inspirace, tvorby a zhmotnění vašeho snu.
  • Svátek můžete pojmout také jako oslavu sjednocení ženského a mužského principu v sobě. Představte si, jak se váš vnitřní muž a vnitřní žena potkávají, jak se vzájemně s láskou přijímají a jak se sjednocují a zůstávají v rovnováze.
    Vytvořte nový domácí oltář, vítající milenku. Na oltář se hodí růžová barva. Můžete použít svíčky v této barvě. Na oltář můžete dát cokoliv, co symbolizuje lásku a plodnost.
  • Budete-li pálit oheň, napište si na papírky, co už ve svém životě nechcete, co vám už neslouží a v ohni tyto papírky spalte, aby se vytvořil prostor pro nové.
    Můžete si představovat, jak vámi jeho teplo prostupuje, pálí vše nepotřebné a staré. S přáteli můžete skákat přes oheň, tančit okolo ohně a zpívat. Oslavovat život.

Dalším zvykem, který se dodržuje dodnes je vztyčování májky. Májka, zpravidla březová, symbolizuje falus a proniká věncem, který bývá na májce zavěšen pentlemi a symbolizuje Yoni. Májka také symbolizuje tok energie mezi nebem a zemí.

Tato noc je jednou z nejmagičtějších v roce a rituály v tento čas provedené mají obrovskou sílu.

Krásný Beltain 🙂