Slovanské „Kolo roku“ rozděluje rok do ročních období podle slunečního cyklu, tedy slunovratů a rovnodenností. V dnešní době na původní tradici navazuje kult Wicca, který uctívá přírodu a její proměny. Jednotlivé svátky mají keltská jména a jsou to:

Hromnice – IMBOLIC
Jarní rovnodennost – OSTARA
Svátek čarodějnic – BELTAIN
Letní slunovrat – LITHIA
Dožínky – LAMAS
Podzimní rovnodennost – MABON
Dušičky – SAMHAIN
Zimní slunovrat – YULE

imbolic
ostara
beltain
lithia
lamas

mabon
samhain
yule